Specialiojo pedagogo pagalba

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) sunkumų ir turintiems negalių. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas,atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo(si) ypatumus.

Picture2 Picture3  kk  uu

MIR.LT   © 2018