Priėmimas į įstaigą

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., o baigiasi: mokykloje – gegužės 31 d., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės – rugpjūčio 31 d. Vasaros laikotarpiui mokykla–darželis uždaromas vieno mėnesio laikotarpiui Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu. Tėvai (globėjai) nustatytos formos prašymus priimti vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pildo elektroniniu būdu savivaldybės interneto svetainėje arba pateikia informacinės sistemos tvarkytojui švietimo skyriuje. Tėvų (globėjų) prašymai priimami ir registruojami nuolat.

Priimamų vaikų sąrašus sudaro informacinės sistemos tvarkytojas iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 1 dienos. Grupes savo įsakymu patvirtina įstaigos direktorius, gavęs iš tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

Su priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvais (globėjais) dėl vaikų ugdymo sudaromos sutartys vieneriems mokslo metams, o su ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvais (globėjais) iki vaikui sueis 6 metai.

 

Į Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ lavinamąją klasę mokiniai priimami iš visos Lietuvos Respublikos mokytis pagal specialiojo pradinio individualizuotą ugdymo programą, kuriems nustatyti:

Priimami asmenys pateikia šiuos dokumentus:

Lavinamąsias klases vaikai priimami ir išbraukiami Mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

Į mokyklos bendrabutį priimami vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių nuo 5 metų iki 12 metų, tėvams pateikus prašymą. Plačiau pasiskaitykite Mokinių priėmimo ir apgyvendinimo bendrabutyje tvarkos apraše.

 

Ugdymas mokykloje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai (globėjai) nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti šiame mokėjimo tvarkos apraše.  Apie vaikų priėmimą pasiskaitykite Vaikų registracijos ir  priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše.
Prašymų formos:

Išbraukti iš ikimokyklinio ugdymo grupės sąrašų
Išbraukti iš priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašų
Išbraukti iš lavinamosios klasės sąrašų
Dėl valgymo mokykloje–darželyje
Atnaujinta 2015-09-22
MIR.LT   © 2018