Pedagogai

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1 Laima Komparskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė Logopedė-metodininkė
2 Irma Biriukovienė Logopedė Vyr. logopedė
 3 Rūta Baleišienė Psichologė Psichologė
 4 Andrej Simankov Judesio korekcijos pedagogas Kūno kultūros ir sporto mokytojas
 5 Gintarė Mačionienė Judesio korekcijos pedagogė Mokytoja
6 Zita Vaidelienė Lavinamųjų klasių mokytoja, specialioji pedagogė Vyr. spec. pedagogė
7 Joana Janulaitienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja
8 Ramutė Stočkūnienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja
9 Janina Bajorinienė Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
10 Silvinija Čižauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, neformaliojo švietimo mokytoja Vyr. auklėtoja
11 Marija Kamantauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, socialinė pedagogė Vyr. auklėtoja, soc. pedagogė
12 Jelena Žukauskienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Vyr. auklėtoja
13 Rima Gudelienė Bendrabučio auklėtoja Vyr. auklėtoja
14 Ernesta Stampareckienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja
15 Marija Parulienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja-metodininkė
16 Saulė Gustienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtoja
17 Sigita Burneikienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtoja
18 Ramunė Bacevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja
 19 Irina Venckuvienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja-metodininkė
 20 Aldona Kurlavičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 21 Marytė Dalė Raichelienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 22 Danguolė Arbačiauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 23 Jolita Dzimidavičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja
 24 Jovita Juškevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja
 25 Irutė Urlekova Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 26 Pranė Kavaliauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 27 Rita Lukoševičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
 28 Regina Padvelskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
29 Česlava Perednienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
30 Algimanta Semionovienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja
MIR.LT   © 2018