Pedagogai

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1

Laima Komparskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė

Logopedė-metodininkė

2

Laura Baranauskienė

Logopedė

Logopedė

 3

Rūta Baleišienė

Psichologė

Psichologė

 4

Gintarė Mačionienė

Judesio korekcijos pedagogė, specialioji pedagogė

Mokytoja

 5

Zita Vaidelienė

Lavinamųjų klasių mokytoja

Vyr. spec. pedagogė

6

Joana Kveragienė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja

7

Ramutė Stočkūnienė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja

8

Janina Bajorinienė

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

9

Irina Venckuvienė

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, neformaliojo švietimo mokytoja

Auklėtoja-metodininkė

10

Marija Kamantauskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, socialinė pedagogė

Vyr. auklėtoja, soc. pedagogė

11

Ernesta Stampareckienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Auklėtoja

12

Jelena Žukauskienė

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Vyr. auklėtoja

13

Jovita Juškevičienė

Bendrabučio auklėtoja

Auklėtoja

14

Rima Gudelienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, bendrabučio auklėtoja

Vyr. auklėtoja

15

Sigita Burneikienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 Vyr. auklėtoja

16

Lina Česonienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Mokytoja

17

Marija Parulienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja-metodininkė

18

Aldona Kurlavičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 19

Marytė Dalė Raichelienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 20

Danguolė Arbačiauskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 21

Jolita Dzimidavičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 22

Saulė Gustienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 23

Irutė Urlekova

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 24

Pranė Kavaliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 25

Rita Lukoševičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 26

Regina Padvelskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 27

Česlava Perednienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyr. auklėtoja

 28

Ramunė Bacevičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Auklėtoja

29

Gintauta Morkūnienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Auklėtoja

 

 

MIR.LT   © 2018