Paslaugų kainoraštis

Užmokestis už maitinimą-100 procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, kai vaikas maitinamas tris kartus:

* 3-7 metų amžiaus vaikai – 2,1 Eur;

* iki 3 metų amžiaus vaikai – 1,8 Eur.

Užmokestis kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus) ugdymo priemonėms įsigyti ir ugdymo aplinkai turtinti:

*7 procentų BSI dydžio ikimokyklinio amžiaus vaikams, ugdomiems ikimokyklinėse grupėse ir mišraus amžiaus priešmokyklinėse grupėse.

*5 procentų BSI dydžio priešmokyklinio amžiaus vaikams, ugdomiems priešmokyklinėse grupėse, kurių veiklos trukmė ilgesnė nei 27 valandos per savaitę.

*10 procentų BSI dydžio mėnesinis užmokestis rugsėjo-gegužės mėnesiais už tėvų pageidavimu teikiamas papildomas neformaliojo ugdymo pedagogo paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, ugdomiems ikimokyklinėse ir mišraus amžiaus priešmokyklinėse grupėse.

Atleisti nuo mokesčio už maitinimą:

* jei šeima gauna socialinę pašalpą;

* jei vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų;

Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50 %:

* jei vaikas turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, apribotos tėvo teisės, dingęs be žinios, vaiką augina vieniša mama, kurios vaikui tėvystė nenustatyta);

* šeima augina tris ir daugiau vaikų (jei vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose) ar vienam iš tėvų (globėjų) yra nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis (nedarbingas) arba dideli specialieji poreikiai ar nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis (iš dalies darbingas) arba vidutiniai specialieji poreikiai;

* vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą;

* jei vaikas auga moksleivio ar studento šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje.

* vienas iš tėvų atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje;

* vaikas, turintis įvairių sunkių vystymosi sutrikimų (intelekto, kurtumo ir neprigirdėjimo, aklumo ir silpnaregystės, judesio ir padėties sutrikimų, elgesio patologijos, kompleksinių sutrikimų).

 

MIR.LT   © 2018