Pailgintos dienos grupė

Grupėje dirbantis pedagogas (auklėtojas) planingai ir turiningai organizuoja kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą, atitinkančią mokinių amžių. Pagal mokyklos galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, atsako už mokinių fizinę, psichinę sveikatą ir saugumą grupės darbo laiku.

 

Pailgintos dienos grupės mokinių veikla

MIR.LT   © 2018