Mokyklos – darželio kontaktai

veliavaELEKTRĖNŲ MOKYKLA-DARŽELIS „ŽIOGELIS“
Adresas: Trakų g. 6, LT-26119 Elektrėnai
El. paštas elektrenai.ziogelis@gmail.com
Tel. / faks. (8  528)  36 324
Įmonės kodas 190648962

Direktorė Irena Meškauskienė

Mokyklos įsteigimo data – 1985 m sausio 1 d.
Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – biudžetinė savivaldybės įstaiga
Mokyklos savininkė – Elektrėnų savivaldybė
Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Elektrėnų savivaldybės taryba
Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla
Mokyklos tipas – pradinė mokykla
Pagrindinė paskirtis – pradinės mokyklos tipo mokykla–darželis

Kita paskirtis – pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto sutrikimą turintiems mokiniams
Mokykla vykdo šias programas: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo ir neformaliojo švietimo programas
Mokymo formos – grupinio ir pavienio mokymosi, mokymo proceso organizavimo būdai – kasdieninis, savarankiškas
Mokyklos bendrabučio buveinė – Trakų 6 g. LT-26119, Elektrėnai
Mokymo kalba – lietuvių

MIR.LT   © 2018