Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės ataskaitos už 2017 m.

 

Finansinės ataskaitos už 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2017 m.  III ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 m. III ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2017 m.  II ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 m. II ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2017 m.  I ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 m. I ketv.

 

Finansinės ataskaitos už 2016 m.

 

Finansinės ataskaitos už 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2016 m.  III ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. III ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2016 m.  II ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. II ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. I ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2016 m.  I ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. I ketv.

 

Finansinės ataskaitos už 2015 m.

 

Finansinės ataskaitos už 2015 m.

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio

 

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2015 m.  III ketv.

Aiškinamasis raštas 2015 m. III ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2015 m.  I-II ketv.

Aiškinamasis raštas 2015 m. I-II ketv.

 

Finansinės ataskaitos už 2014 m.

 

Finansinės ataskaitos už 2014 m.

Aiškinamasis raštas prie 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio

 

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2014 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2014 m. III ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2014 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2014 m. II ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. I ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2014 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

 

Finansinės ataskaitos už 2013 m.

 

Finansinės ataskaitos už 2013 m.

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio

 

Finansinės ataskaitos už 2012 m.

 

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

Finansinės ataskaitos už 2011 m.

 

Finansines būkles ataskaita

Pinigu srautu ataskaita

Veiklos rezultatu ataskaita

MIR.LT   © 2018