Administracija

Direktorė Irena Meškauskienė. Kvalifikacija: III vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Komparskienė. Kvalifikacija: logopedė-metodininkė
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Kęstutis Bauba
Vyr. buhalterė Rima Dauksevičienė
Sveikatos priežiūros specialistė Stanislava Graželienė
Sekretorė-archyvarė Jurgita Balsevičienė

 

 

MIR.LT   © 2018